e-recepta

Szanowne Państwo

Prośbę o przepisanie leków do kontynuacji terapii należy zgłosić telefonicznie.

Koszt e-recepty wynosi 30 złotych. Wpłat należy dokonywać na konto:

49 1050 1634 1000 0022 3218 3067 Violetta Skrzypulec-Plinta, w tytule słowo recepta